98 38 07 38KONTAKT OS
0item(s)

Din indkøbskurv er tom.

Product was successfully added to your shopping cart.

Persondatabeskyttelsespolitik for Aalborg BikeZone

Denne databeskyttelsespolitik gælder ved indsamling og brug af personoplysninger på Aalborgbikezone.dk ("Websiden") og i forbindelse med køb og øvrige henvendelser i Aalborg BikeZones butik. Den indeholder bl.a. oplysninger om, hvilke personoplysninger, der indsamles, hvad de bruges til, og hvilke rettigheder du har. Aalborg BikeZone ApS, CVR-nr.: 18533995, (”Aalborg BikeZone” eller "vi") er ansvarlig(e) for behandlingen og kan kontaktes i tilfælde af spørgsmål. Den databeskyttelsesansvarlige hos Aalborg BikeZone kan kontaktes på: shop@aalborgbikezone.dk

1. Hvilken type oplysninger indsamler vi og hvorfor

Indgåelse eller opfyldelse af kontrakt Ved køb af et af vores produkter i webshoppen registrerer vi dit navn, telefonnummer, E-mail, betalingsoplysninger, hvilken type vare du køber og hvornår. Hvis varen skal sendes til dig, registrerer vi også leveringsadressen. Derudover vil vi også kunne behandle oplysninger om returneringer.

Formålet med at registrere oplysningerne er at opfylde og administrere vores aftale med dig samt følge op på salget internt.

 • Reklamationer og reparationer: Hvis du reklamerer over en vare eller beder os om at foretage en reparation, har vi brug for kontaktoplysninger for at kunne registrere reklamationen og foretage reparationen med dertil hørende oplysninger om servicestatus, servicehistorik og eventuelle opgraderinger samt for at holde dig opdateret.

  Behandlingen er nødvendig, for at vi kan opfylde vores forpligtelser i aftalen med dig. Nogle producenter kræver også, at du skal identificeres, for at de vil godkende eller selv udføre reparationen. I disse tilfælde vil vi være databehandler for producenten. (se nærmere herom under punkt 2.

 • Kundeservice: Afhængig af, hvad henvendelsen drejer sig om, og hvordan du kontakter os (f.eks. via telefon), skal vi vide, hvem du er, hvilket produkt du har købt og din adresse eller dit telefonnummer. Vi behandler de indhentede oplysninger om f.eks. navn, købshistorik og kontaktoplysninger (e-mail, telefonnummer), så vi kan hjælpe dig. Afhængig af, hvad henvendelsen drejer sig om, er grundlaget for vores behandling af oplysningerne aftalen med dig eller vores legitime interesse i at kunne håndtere din henvendelse på en hensigtsmæssig måde. Såfremt grundlaget for behandlingen er begrundet i sidstnævnte, har vi vurderet, at vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger, så vi kan besvare dine spørgsmål bedst muligt, og at denne interesse vejer tungere end ulempen for dig, når du kontakter os og beder om denne service.

 • Videreudvikling af tjenester og sikker drift: For at kunne videreudvikle vores tjenester og drive Websiden på god og forsvarlig vis, er vi bl.a. afhængige af at kunne anvende statistik om f.eks. trafik, køb og adfærd på Websiden. Vi kan også have behov for at afdække svindel og træffe foranstaltninger for at forhindre dette. I den forbindelse vil vi nogle gange også bruge personoplysninger til at teste vores systemer. Vi vil så vidt muligt anvende aggregerede data til disse formål.

  Vi har vurderet, at vi har en legitim interesse i at videreudvikle vore tjenester og sikre driften, og at den begrænsede behandling af dine personoplysninger, som vi foretager i den forbindelse, vejer tungere end ulempen for dig som bruger.

  Informationsindsamling ved hjælp af cookies er nærmere beskrevet i kapitel 4 nedenfor.

2. Hvem får adgang til dine personoplysninger?

I enkelte tilfælde får andre virksomheder adgang til dine personoplysninger:

 • Samarbejdspartnere: Vi har indgået et samarbejde med udvalgte virksomheder ("Samarbejdspartnere") og givet dem lov til at sælge deres egne varer på Websiden, og i nogle tilfælde formidler vi samarbejdspartnernes produkter og tjenester (f.eks. finansiering). Hvis du køber et produkt, der leveres af en af vores samarbejdspartnere, vil samarbejdspartneren være dataansvarlig for de personoplysninger, som behandles for at opfylde købsaftalen. I forhold til vores samarbejdspartnere optræder vi som tjenesteudbyder ("Databehandler"). Spørgsmål vedrørende samarbejdspartnernes behandling af personoplysninger bedes rettet til den pågældende samarbejdspartner.

 • Overførsel af persondata til tredjepart: AalborgBikeZone vil aldrig sælge eller offentliggøre dine personoplysninger til en tredjepart uden dit samtykke eller hvis det ikke er nødvendigt for at fuldføre en transaktion (f.eks. levering af en vare) eller nødvendigt for at overholde gældende lovgivning.

 • AalborgBikeZone videregiver informationer til partnere, der er berettiget til at benytte dine oplysninger i forbindelse med levering af varer og for at holde dig opdateret om status på en ordre. Derudover viderebringer vi dine oplysninger til vores udvalgte og betroede partnere, der behandler markedsføring, økonomi og betaling

3. Adgang fra udlandet

Såfremt AalborgBikeZone gør brug af underleverandører uden for EU/EØS, sikrer vi, at behandlingen er omfattet af samme beskyttelse, som der gælder inden for EU/EØS, f.eks. hvor EU-Kommissionen har fastslået, at landet har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, hvor der er stillet fornødne garantier, eller hvor der anvendes EU's standardaftaler, EU-US-Privacy Shield-ordningen eller en anden tilsvarende ordning.

AalborgBikeZone samarbejder med to eksterne databehandlere uden for EU. Det drejer sig om Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc., som begge er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

4. Brug af cookies mv.

Vi gør brug af såkaldte cookies for at give vores brugere en bedre oplevelse på Websiden. En cookie er en tekstfil, der lagres i din browser, når du besøger eller bevæger dig rundt på en webside.

Du kan vælge, at vi ikke må lægge sådanne cookies i din browser. De fleste browsere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er sat op til automatisk at acceptere cookies, men du kan selv ændre indstillingerne, så cookies ikke accepteres. Ulempen ved at deaktivere cookies i browseren er, at Websiden så ikke vil fungere optimalt. Det skyldes, at formålet med de fleste af vores cookies er at sikre funktionaliteten på Websiden, f.eks. så den husker, hvad du har lagt i indkøbskurven.

Vi gør også brug af andre værktøjer end cookies til at hente oplysninger om din IP-adresse, hvilken type browser du bruger, din bredbåndsudbyder, operativsystem, dato og tidspunkt for dit besøg på Websiden samt oplysninger om, hvordan du navigerer på siden.

Vi bruger disse oplysninger til at analysere trends, så vi kan gøre Websiden mere brugervenlig.

5. Sletning

Dine personoplysninger er knyttet til dine køb og vil normalt blive slettet, når der ikke længere er behov for dem for at kunne besvare dine henvendelser, og reklamationsfristen for produktet er udløbet, medmindre vi har brug for at gemme oplysningerne i en længere periode for at opfylde andre legitime formål eller lovkrav, f.eks. i regnskabslovgivningen.

Personoplysninger, som vi behandler på grundlag af dit samtykke, slettes hvis du trækker dit samtykke tilbage.

6. Dine rettigheder

Her kan du se dine rettigheder, som du til enhver tid kan gøre gældende ved at kontakte os på oplysningerne nedenfor:

 • Tilbagetrækning af samtykke: Hvis du har givet samtykke til at modtage henvendelser fra os med tilbud på varer og tjenester, kan du når som helst trække dette samtykke tilbage. Vi har gjort det nemt for dig at takke nej til sådanne tilbud, hver gang du modtager en henvendelse fra os. Samtykke kan også trækkes tilbage ved at kontakte den databeskyttelsesansvarlige.

 • Tilbagetrækning af samtykke: Hvis du har givet samtykke til at modtage henvendelser fra os med tilbud på varer og tjenester, kan du når som helst trække dette samtykke tilbage. Vi har gjort det nemt for dig at takke nej til sådanne tilbud, hver gang du modtager en henvendelse fra os. Samtykke kan også trækkes tilbage ved at kontakte den databeskyttelsesansvarlige.

 • Anmodning om berigtigelse eller sletning: Du kan også bede os berigtige fejlagtige oplysninger om dig eller slette personoplysningerne helt. Vi vil så vidt muligt imødekomme en anmodning om sletning af personoplysninger, men vi kan ikke gøre dette, såfremt der er tungtvejende grunde til ikke at slette disse, f.eks. krav om, at vi skal opbevare oplysningerne til dokumentationsbrug. Mange oplysninger kan du selv slette. Du kan f.eks. når som helst slette din profil hos os.

 • For at udøve dine rettigheder kan du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige. Din henvendelse vil blive besvaret hurtigst muligt og senest inden for 30 dage.

 • Vi beder dig bekræfte din identitet eller afgive yderligere oplysninger, før du kan håndhæve dine rettigheder over for os. Vi gør dette for at være sikre på, at vi kun giver adgang til personoplysningerne for dig - og ikke for én, som blot giver sig ud for at være dig.

 • Klage til tilsynsmyndigheden: Hvis du er uenig i måden, som vi behandler dine personoplysninger på, kan du indsende en klage til Datatilsynet. Du kan finde nærmere information om din klageadgang på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Ændringer

Vi kan foretage ændringer af denne privatlivspolitik, f.eks. som følge af ændringer i Websidens opbygning eller funktionalitet. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, informerer vi herom på Websiden.